Công ty chúng tôi được thành lập năm 2016 lấy tên là Công ty TNHH một thành viên sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Phát Thành theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH Một thành viên số: 4001084553, đăng kí lần đầu: ngày 22 tháng 06 năm 2016 và đăng ký thay đổi lần thứ 2: ngày 25 tháng 01 năm 2021.